Tyck till om tyreso.se

Latrinhämtning

Så småningom kommer vi inte längre att kunna hämta ditt latrinavfall, vilket beror på nya bestämmelser för hur latrin får hanteras och deponeras.

 Dasset på landetMitt dass. foto: Lotta Anglén

Beställ latrinhämtning under e-tjänster
Hämtningsdagar är torsdagar, du måste beställa senast klockan 12.00 dagen före önskad hämtning. Du kan även beställa regelbunden hämtning. På röda dagar kan du inte få hämtning.


På hämtningsdagens morgon senast klockan 06.00 ska du ställa den förslutna behållaren vid fastighetsgränsens infart vid farbar väg. Kärlet får inte väga mer än 15 kg på grund av gällande arbetsmiljöregler för avfallshämtarna. 

Priset för hämtning och behandling av behållaren kan du läsa om i renhållningstaxan, nytt kärl ingår i avgiften. Om du beställt hämtning men inte ställt ut behållaren faktureras du en framkörningsavgift. 

Egen kompost
Ur miljösynpunkt är kompostering av latrin fördelaktigt. En bra fungerande kompost sluter kretsloppet och ger ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Dessutom minskas transporterna. Kompostering måste ske så att hygieniska risker eller sanitära olägenheter inte uppstår. Latrin kan sprida smitta, och därför måste hanteringen ske på ett tillfredsställande sätt. Skriftlig anmälan ska göras till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att få kompostera latrin.
Läs om kompostering av latrin 

GödselEfter sommarsäsongen i stugan,får man egen luktfri gödsel.


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-07-03

Högermeny

Kontakt

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Postadress:
136 81 Haninge

Besöksadress:
Najadenhuset i Haninge
Rudsjöterrassen 5, pl 7

Hemsida:
www.smohf.se