Tyck till om tyreso.se

De värsta felsorteringarna - Farligt avfall

Rätt sätt för Tyresös hushåll att göra sig av med det farliga avfallet är att lämna produkterna vid miljöstationen på Kretsloppscentralen i Petterboda.

Detta hittade vi i hushållsavfallet!

En halvfull sprayflaska, medicin, sprutor, batterier, glödlampor, tändare med gas, färgburkar, nagellack samt en dosa gift från Anticimex. Den "värsta" felsorteringen bestod dock av en brandsläckare! 

De vanligaste produkterna som räknas till farligt avfall som påträffades i tyresöbornas avfallspåsar var batterier och glödlampor.

Varför är det farliga avfallet så farligt?
Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan lämna in det separat till professionella avfallsmottagare. Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan var giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt.

Många av produkterna som tyresöborna slängde i sitt hushållsavfall innehåller ämnen som är mycket skadliga för både människor och natur om de sprids och det är precis vad många av dem gör då de skickas till förbränning!


Publicerad av: Johanna Wretman

Senast uppdaterad: 2016-09-21

Högermeny