Tyck till om tyreso.se

Vad slänger vi tyresöbor?

Under en vecka i mars 2008 genomfördes för första gången en plockanalys av hushållsavfall i Tyresö, vi granskade hushållsavfall från Tyresö strand, Krusboda, Öringe och Bollmora.


Hållbara Tyresö?

Vår avfallshantering är en viktig del i att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Eftersom allt insamlat hushållsavfall i Tyresö förbränns för värme- och elproduktion i Högdalens kraftvärmeverk är det viktigt att det material som går till förbränning, verkligen är menat för förbränning.

Resultatet av plockanalysen
Sammansättningen av avfallet mellan de fyra olika områdena var likartad, det var inget av områdena som utmärkte sig nämnvärt som bäst eller sämst. En vanlig syn var att hushållen har sorterat ut tidningar i särskilda påsar, för att sedan slänga det i hushållsavfallet!  Vad innehöll avfallet?

• Cirka 35 procent organiskt avfall (biologiskt behandlingsbart genom kompostering eller rötning)

• Cirka 30 procent producentansvarsmaterial (tidningar och förpackningar)

• Cirka 35 procent hushållsavfall (alltså rättsorterat material)

• Cirka 0,3 procent farligt avfall

Under 2007 samlades cirka 3 500 ton producentansvarsmaterial (som tidningar och förpackningar) in via återvinningsstationerna i Tyresö. Utifrån plockanalysen kan slutsatsen dras att nästan lika mycket, drygt 2 700 ton slängdes i hushållsavfallet!


Publicerad av: Johanna Östhem

Senast uppdaterad: 2016-01-19