Tyck till om tyreso.se

Vid tömning av ditt kärl - gör så här

 

Frågor och svar

  • Ställ ut avfallskärlet på din infart på hämtningsdagen eller kvällen innan, kärlet hämtas mellan 06.00-22.00.
  • Avfallsbilens lyftarm når  upp till1,6 meter in från vägkant/trottoarkant.
  • Ställ kärlets framsida vänt mot gatan med minst 60 cm fritt runt om, tänk även på att kärlet lyfts uppåt, beskär eventuella buskar och träd så att inte kärlet riskerar att fastna.
  • Tänk på att inte placera ditt kärl så att det blockerar vägen för trafik, väghållning och postdistribution.
  • Om du placerar ditt kärl på trottoar, tänk på att inte blockera för rullstolar, barnvagnar, väghållning eller postdistribution.
  • Låt kärlet stå ute tills tömning skett.
  • Paketera ditt avfall väl och spola ur kärlet regelbundet, annars riskerar ditt avfall att frysa fast när det är kallt och lukta illa när det är varmt.
  • Kärlet får inte fyllas mer än att det lätt kan tillslutas.
  • Skotta och halkbekämpa hämtvägen under vinterhalvåret och ta bort snön på locket innan tömning.