Tyck till om tyreso.se

Flerbostadshus, samfälligheter och annan gruppbebyggelse

 

Frågor och svar

  • Du som bor i flerbostadshus eller i samfällighet lämnar oftast ditt hushållsavfall i avfallsrum, miljöhus eller underjordsbehållare. Förpackningar av hårdplast, metall, glas och papper samt tidningar är inte hushållsavfall och ska lämnas in för återvinning på någon av återvinningsstationerna i kommunen. Stort och skrymmande avfall räknas som grovavfall. 

    Samfälligheter

    Samfälligheter och annan gruppbebyggelse kan komma överens om särskilda lösningar med exempelvis storkärl. Ring gärna kommunen för att diskutera vilket abonnemang som är bäst för er.