Tyck till om tyreso.se

Hämtning vid halt väglag

Vid dåligt väglag kan det hända att hämtfordonet blir försenat och kör senare tider än normalt. I vissa fall kan även helger utnyttjas för sådana hämtningar.

Halt väglag i Tyresö

Halt på Kråkvägen. Illustration: Ulf Swerin


Hämtning av hushållsavfall vid snö och halt väglag

Ställ ut avfallskärlet vid fastighetsgräns eller eventuell anvisad plats, senast klockan 06.00 på hämtningsdagen. Ställ kärlet med framsidan vänd mot gatan med minst 60 cm fritt runt om, tänk även på att kärlet lyfts uppåt, beskär eventuella buskar och träd så att inte kärlet riskerar att fastna. Skotta och halkbekämpa hämtvägen och ta bort snön på locket innan tömning. Låt kärlet stå kvar till dess att det blivit tömt.

Ställ inte kärlet mitt på trottoaren eller ute på gatan

Tänk på  framkomligheten, både för fotgängare och fordon. Tänk på att de som sköter snöröjning och postdistribution ska kunna komma fram. Om hämtningsfordonet har svårt att komma fram med anledning av halka så gör de ett försök senare.


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2016-07-25

Högermeny