Tyck till om tyreso.se

Hämtning vid halt väglag

Vid dåligt väglag kan hämtfordonet bli försenat och behöva köra senare tider än normalt. I vissa fall kan hämtningen behöva göras under helger.

Halt väglag i Tyresö

Halt på Kråkvägen. Illustration: Ulf Swerin


Hämtning av hushållsavfall vid snö och halt väglag

 

  • Ställ ut avfallskärlet vid fastighetsgräns eller anvisad plats, senast klockan 06.00 på hämtningsdagen. 
  • Ställ kärlet med framsidan vänd mot gatan med minst 60 cm fritt runt om. Tänk på att kärlet lyfts uppåt, beskär eventuella buskar och träd så att inte kärlet riskerar att fastna.
  • Skotta och halkbekämpa hämtvägen och ta bort snön på locket inför tömning.
  • Under vintern kan hushållsavfallet frysa fast i kärlet, som fastighetsägare ansvarar du själv för att lossa på påsarna före tömning.
  • Låt kärlet stå kvar tills det har tömts.

 

Ställ inte kärlet mitt på trottoaren eller ute på gatan

Tänk på framkomligheten, både för fotgängare och fordon. De som sköter snöröjning och postdistribution ska kunna komma fram. Om hämtningsfordonet har svårt att komma fram med anledning av halka så gör de ett försök senare.


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-02-07