Tyck till om tyreso.se

Hämtning i kärl

Hushållsavfall från enfamiljshus hämtas oftast i kärl. Du bestämmer själv hur stort kärl du vill ha. De finns i storlekarna 130/140, 190, 240 och 370 liter.

PlastkärlVill du byta kärlstorlek kan du göra det mot en kostnad. Anmäl det under e-tjänster eller kontakta kommunens Servicecenter. Läs mer om kostnad i renhållningstaxan, du hittar länk till taxan på denna sida.

Ditt kärl ägs av Tyresö kommun och ingår i avfallstaxan. Du som fastighetsinnehavare ansvarar för rengöring av kärlet. Var noga med att paketera avfallet väl för att undvika lukt.

 • Vid tömning används automattömmande fordon vilket kräver din medverkan. Förutsättningen för att du ska få ditt avfallskärl tömt är att du ställt ut det vid tomtgränsen/din anvisade uppställningsplats på hämtningsdagen enligt anvisningarna här nedan.
 • Avfallet hämtas normalt vid behov, det vill säga när du ställer fram kärlet för tömning men hämtning med andra intervall förekommer.
 • Samfälligheter och annan gruppbebyggelse kan komma överens om särskilda lösningar med storkärl eller underjordsbehållare. Ring kommunen för att diskutera vilken abonnemangsform som är bäst för er!
 • Hushållsavfall får inte lämnas på återvinningsstationerna eller på kretsloppscentralen i Petterboda.

 

Vid tömning av ditt kärl - gör så här

Att hämta hushållsavfall är ett tungt och smutsigt jobb, men du kan underlätta det!

 • Ställ ut avfallskärlet vid tomtgräns/anvisad uppställningsplats på hämtningsdagen eller kvällen innan, kärlet töms mellan 06.00-22.00.
 • Avfallsbilens hämtningsarm når 1,6 meter in från vägkant/trottoarkant.
 • Ställ kärlets framsida vänt mot gatan med minst 60 cm fritt runt om, tänk även på att kärlet lyfts uppåt, beskär eventuella buskar och träd så att inte kärlet riskerar att fastna.
 • Tänk på att inte placera ditt kärl så att det blockerar vägen för trafik, väghållning och postdistribution.
 • Om du placerar ditt kärl på trottoar, tänk på att inte blockera för rullstolar, barnvagnar eller postdistribution.
 • Låt kärlet stå ute tills tömning skett.
 • Paketera ditt avfall väl och spola ur kärlet regelbundet.
 • Kärlet får inte fyllas mer än att det lätt kan tillslutas.
 • Under vintern kan hushållsavfallet frysa fast i kärlet, som fastighetsägare ansvarar du själv för att lossa på påsarna före tömning.
 • Skotta och halkbekämpa hämtvägen under vinterhalvåret och ta bort snön på locket innan tömning.

Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-06-14