Tyck till om tyreso.se

Hushållsavfall

Hushållsavfall är det avfall som dagligen uppstår i hemmets hushåll eller från verksamheter, exempelvis köksavfall eller restaurangavfall.

 Sopgubbe

Tömning av avfallskärl. Illustration: Ulf Swerin

Du som bor i flerbostadshus eller i samfällighet lämnar oftast ditt hushållsavfall i avfallsrum, miljöhus eller underjordsbehållare. Förpackningar av hårdplast, metall, glas och papper samt tidningar är inte hushållsavfall och ska lämnas in för återvinning på någon av återvinningsstationerna i kommunen. Stort och skrymmande avfall räknas som grovavfall.

Vid tömning av ditt kärl - gör så här

 • Ställ ut avfallskärlet på din infart på hämtningsdagen eller kvällen innan, kärlet hämtas mellan 06.00-22.00.
 • Avfallsbilens hämtningsarm når 1,6 meter in från vägkant/trottoarkant.
 • Ställ kärlets framsida vänt mot gatan med minst 60 cm fritt runt om, tänk även på att kärlet lyfts uppåt, beskär eventuella buskar och träd så att inte kärlet riskerar att fastna.
 • Tänk på att inte placera ditt kärl så att det blockerar vägen för trafik, väghållning och postdistribution.
 • Om du placerar ditt kärl på trottoar, tänk på att inte blockera för rullstolar, barnvagnar eller postdistribution.
 • Låt kärlet stå ute tills tömning skett.
 • Paketera ditt avfall väl och spola ur kärlet regelbundet, annars riskerar ditt avfall att frysa fast när det är kallt och lukta illa när det är varmt.
 • Skotta och halkbekämpa hämtvägen under vinterhalvåret och ta bort snön på locket innan tömning.

 E-tjänster

Under e-tjänster kan du anmäla om du;

 • önskar nytt avfallskärl
 • önskar byte av avfallskärl
 • önskar extra hämtning
 • önskar nytt abonnemang
 • önskar anmäla skadat kärl.

Hämtningsdagar

Du som har behovshämtning hittar information om vilken dag ditt hushållsavfall hämtas under "Relaterad information".

Kontakta kommunen dagen efter tömning inte utförts

Om ditt kärl inte blivit tömt, kontakta vårt Servicecenter på e-post eller telefon. Du kan även anmäla utebliven tömning via e-tjänster.

Behovshämtning

Du som vill läsa mer om behovshämtning hittar länkar under "Relaterad information".
Du som har fritidshus kan få sommartaxa under tiden 1 april–30 september, hämtningen av avfallet är behovsanpassad även för fritidshus. Kostnadsfri hämtning av grovavfall och el-avfall ingår inte i denna taxa.  

Samfälligheter

Samfälligheter och annan gruppbebyggelse kan komma överens om särskilda lösningar med exempelvis storkärl. Ring gärna kommunen för att diskutera vilket abonnemang som är bäst för er.  


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2016-01-12