Tyck till om tyreso.se

Hushållsavfall

Hushållsavfall är det avfall som dagligen uppstår i hemmets hushåll eller från verksamheter, exempelvis köksavfall eller restaurangavfall.

 Sopgubbe

Tömning av avfallskärl. Illustration: Ulf Swerin

 

Information om hushållsavfall

 • Hämtning i kärl

  Hushållsavfall från enfamiljshus hämtas oftast i kärl. Du bestämmer själv hur stort kärl du vill ha. De finns i storlekarna 130/140, 190, 240 och 370 liter.
  Läs mer om kärlstorlekarna

 • Hämtning vid halt väglag

  Vid dåligt väglag kan hämtfordonet bli försenat och behöva köra senare tider än normalt. I vissa fall kan hämtningen behöva göras under helger.
  Läs om omständigheterna vid halt väglag 


 • Behovshämtning

  I Tyresö har du som bor i enbostadshus och har eget abonnemang behovshämtning av hushållsavfallet. Det ger dig möjlighet att påverka dina avfallskostnader samtidigt som det ger ökad flexibilitet.
  Läs om behovshämtning

  Vill du veta vilken dag ditt hushållsavfall hämtas på så hittar du din hämtdag för både mat- och hushållsavfall här.

 • Vid tömning av ditt kärl - gör så här

  • Ställ ut avfallskärlet på din infart på hämtningsdagen eller kvällen innan, kärlet hämtas mellan 06.00-22.00.
  • Avfallsbilens lyftarm når  upp till1,6 meter in från vägkant/trottoarkant.
  • Ställ kärlets framsida vänt mot gatan med minst 60 cm fritt runt om, tänk även på att kärlet lyfts uppåt, beskär eventuella buskar och träd så att inte kärlet riskerar att fastna.
  • Tänk på att inte placera ditt kärl så att det blockerar vägen för trafik, väghållning och postdistribution.
  • Om du placerar ditt kärl på trottoar, tänk på att inte blockera för rullstolar, barnvagnar, väghållning eller postdistribution.
  • Låt kärlet stå ute tills tömning skett.
  • Paketera ditt avfall väl och spola ur kärlet regelbundet, annars riskerar ditt avfall att frysa fast när det är kallt och lukta illa när det är varmt.
  • Kärlet får inte fyllas mer än att det lätt kan tillslutas.
  • Skotta och halkbekämpa hämtvägen under vinterhalvåret och ta bort snön på locket innan tömning.
 • Tjänster du kan beställa via e-tjänster

  Under e-tjänster kan du anmäla om du önskar

  • nytt avfallskärl
  • byta avfallskärl
  • extra hämtning
  • nytt abonnemang
  • anmäla skadat kärl.
  • anmäla utebliven tömning.
 • Flerbostadshus, samfälligheter och annan gruppbebyggelse

  Du som bor i flerbostadshus eller i samfällighet lämnar oftast ditt hushållsavfall i avfallsrum, miljöhus eller underjordsbehållare. Förpackningar av hårdplast, metall, glas och papper samt tidningar är inte hushållsavfall och ska lämnas in för återvinning på någon av återvinningsstationerna i kommunen. Stort och skrymmande avfall räknas som grovavfall. 

  Samfälligheter

  Samfälligheter och annan gruppbebyggelse kan komma överens om särskilda lösningar med exempelvis storkärl. Ring gärna kommunen för att diskutera vilket abonnemang som är bäst för er.  


Publicerad av: Renhållningsenheten

Senast uppdaterad: 2017-07-31