Tyck till om tyreso.se

Grovavfall

Med grovavfall menas skrymmande avfall som inte ska sorteras som hushållsavfall. Några exempel på grovavfall är trä- och plastmöbler, soffor, emballage, plast, frigolit, pulkor, skidor, cyklar, barnvagnar och trädgårdsslangar.

Grovavfall lämnas på Kretsloppscentralen i PettebodaÅk med ditt grovavfall till kretsloppscentralen. Illustration: Ulf Swerin

Som Tyresöbo kan du lämna ditt grovavfall på kretsloppscentralen. För att få tillträde dit behöver du ett passerkort, detta kort ger dig 20 fria besök per hushåll och år. Har du inte fått något kort kan du beställa det under e-tjänster. För dig i en- och flerfamiljshus finns fler alternativ att göra dig av med ditt grovavfall.

För dig i flerfamiljshus

I de flesta områden med flerfamiljshus finns rum för grovavfall där du kan lämna ditt avfall som inte ska sorteras som hushållsavfall.

För dig i enfamiljshus - två kostnadsfria hämtningar per år

Du som bor i enfamiljshus med eget helårsabonnemang får kostnadsfritt två hämtningar av grovavfall per år, de kostnadsfria hämtningarna sker under perioden april till och med oktober. Vi hämtar vid tomtgränsen eller på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil. Hämtning sker inom tio arbetsdagar efter beställning. Kostnadsfri hämtning av grovavfall gäller inte dig som har sommartaxa, företag eller hushåll i grupphusområden samt för dig som bor i områden med underjordsbehållare, men kan beställas mot kostnad.

Gör så här

 1. Innan du beställer hämtning så ställ ut ditt avfall vid tomtgränsen och märk upp det väl (vi hämtar max 2m³ och maxlängd är 2 meter per hämtningstillfälle)
 2. förpacka allt "småplock under knähöjd", antingen i säck eller i kartong (får väga max 15 kg)
 3. gör sedan din beställning under e-tjänster som du hittar här på sidan
 4. ditt avfall hämtas inom tio arbetsdagar efter din beställning
 5. vill du hinna få hämtat innan 31 oktober, tänk på att beställa senast två veckor innan periodens slut.

Beställ hämtning av grovavfall mot kostnad
Du kan beställa hämtning av grovavfall hela året. Vi hämtar inom sex helgfria arbetsdagar, måndag-torsdag.
Beställ hämtning mot en kostnad

Du som bor i ett område där övrig avfallshämtning inte kan ske vid fastighetsgräns på grund av arbetsmiljöskäl får placera ditt grovavfall på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil.

Exempel på vad vi inte hämtar:

 • bygg- och rivningsavfall (mindre mängd), dörrar, fönster, fyllnadsmassor, fasta inredningar, trådstaket, heltäckningsmattor
 • fast monterad utrustning för värme, kyla, ventilation, till exempel radiator, värmepanna och varmvattenberedare
 • toalettstol, badkar, handfat, duschkabin, diskbänk, rör och isolermaterial
 • trädgårdsavfall
 • bil- och båtdelar, motorcyklar, mopeder motorgräsklippare, och jordfräs - tömda på bränsle 
 • bildäck och avfall från yrkesmässig verksamhet
 • farligt avfall: bilbatterier, lysrör, bensin, färgburkar, spillolja, rengöringsmedel, impregnerat trä, kanyler och gips.

Publicerad av: Renhållningsenheten

Senast uppdaterad: 2018-01-18