Tyck till om tyreso.se

Förhindra stopp i avloppet med Miljötratten!

Snart är julen här med mycket matlagning. Med hjälp av Miljötratten tar du på ett enkelt sätt hand om överblivet matfett – utan kladd och otrevlig lukt.

Miljötratten
Enkel att använda

Tratten skruvas helt enkelt på en vanlig PET-flaska. Samla upp överblivet, svalnat fett efter matlagningen, stäng sedan locket till nästa gång. Det fett som blir kvar i stekpannan torkas ur med hushållspapper som du sedan slänger i matavfallspåsen eller i det brännbara hushållsavfallet. När flaskan är full lämnas den som farligt avfall i sorteringshallen på Kretsloppscentralen, märk behållaren med "Matfett".

Välkommen att hämta din Miljötratt!

Trattarna är gratis för Tyresöbor och finns att hämta i Servicecenter Tyresö centrum och på Kretsloppscentralen på Strömfallsvägen 73. 

Varför ska fettet samlas upp?

När matfettet spolas ned i avloppet, stelnar det och sätter sig längs med avloppsrörens väggar. Det leder till att det bildas proppar och stopp vilket är både kostsamt och tidskrävande att åtgärda. Detta påverkar alla, från villaägare och fastighetsföretag till bostadsförening och kommun.
Läs mer om miljötratten

Det återvunna matfettet kommer till nytta!

Istället för att orsaka stopp i avloppet kan det återvunna matfettet användas till energiutvinning eller vid tillverkning av tvål och stearinljus alternativt vid framställning av biodiesel eller biogas. Bra va!


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-14