Tyck till om tyreso.se

Visste du detta om farligt avfall

 

Frågor och svar

  • om varje hushåll i Sverige slänger en lågenergilampa om året i sitt hushållsavfall beräknas 25 kg kvicksilver att spridas till miljön. Det kan jämföras med att en tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö
  • farligt avfall som läcker eller är kladdigt riskerar att utsätta den som kommer i kontakt med avfallet för ångor, gaser, damm och spill
  • farligt avfall i gamla plastförpackningar innebär en risk eftersom plast åldras, spricker och går sönder
  • små barn kan få tag på farligt avfall som ställts på olämpliga platser, så se till att inte förvara dina hushållskemikalier eller farliga avfall på platser som kan nås av barn.
  • förgiftningsrisker är stor om barn kommer åt farligt avfall. En enstaka klunk kan innebära allvarliga skador. Tänk på att inte förvara farligt avfall i en förpackning som kan förknippas med något ät- eller drickbart. 
  • linolja används bland annat till att olja in trädäck och utemöbler. De använda trasorna som är indränkta med linolja kan självantända. Släng därför aldrig trasorna i hushållsavfallet!
  • Sprayburkar innehåller drivmedel och kan explodera om de utsätts för värme vilket kan hända om de exempelvis står i direkt solljus.
  • Farligt avfall ska omhändertas separat och får därför inte blandas med hushålls- eller grovavfall, eller hällas i avloppet.