Tyck till om tyreso.se

Sortera ut ditt farliga avfall

 

Frågor och svar

  • Även mycket små mängder farligt avfall gör stor skada om de sorteras fel, när farligt avfall blandas med hushållsavfall blir de negativa konsekvenserna många. Det kommer in tungmetaller i förbränningsanläggningar som kan både förstöra processen och skada anläggningen, samtidigt som utsläpp leder till spridning av miljöskadliga ämnen. För att kunna ta hand om det farliga avfallet på rätt sätt krävs att det inte är blandat med annat hushållsavfall.

    Lämna på rätt ställe

    Lämna ditt farliga avfall i originalförpackningen eller i annan tät förpackning som är noga uppmärkt med vad den innehåller. Är du osäker på innehållet, kontakta kretsloppscentralens personal på plats så tar de hand om avfallet på rätt sätt. Medicinrester och kanyler lämnas till apoteket i speciella förpackningar som du får kostnadsfritt. Kanyler kan du även lämna till kretsloppscentralen. Kontakta personalen på plats.