Tyck till om tyreso.se

Exempel på farligt avfall

 

Frågor och svar

  • lösningsmedel (aceton, bensin, fotogen, glykol, lacknafta, terpentin, thinner)
  • frätande ämnen (syror, lut, ammoniak)
  • bekämpningsmedel (råttgift, ogräsmedel)
  • kemikalier, rengöringsmedel för hem och bil
  • färg, lack- och limavfall
  • batterier
  • avfall innehållande kadmium, kvicksilver, arsenik, bly, koppar, silver, tallium
  • bilbatterier eller andra uppladdningsbara batterier eller apparater
  • läkemedel

  Rensa ofta ut rester eller kasserade produkter och lämna det farliga avfallet till kommunens insamlingssystem