Tyck till om tyreso.se

Farligt avfall

Farligt avfall har en eller flera farliga egenskaper, det kan till exempel vara giftigt, cancerframkallande, explosivt, stickande/skärande eller brandfarligt.

farligt avfall sorteras ut från hushållsvafallet
Ingen kan sortera det blandade avfallet i efterhand, det måste källsorteras redan i hemmen! Illustration: Ulf Swerin

OBS! 

Farligt avfall från företag får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning för transporttillstånd och redovisning av egenkontroll. 

 

Information om farligt avfall

 • Lämna smått elavfall och batterier i Samlaren

  Glödlampor, lågenergilampor, småelektronik och batterier räknas som el-avfall och farligt avfall eftersom de innehåller miljöfarliga komponenter. Därför är det jätteviktigt att de samlas in och tas hand om rätt sätt.
  Läs om vad du kan lämna i Samlaren 

  Samlaren finns på Hemköp i Trollbäckens centrum, på Willys och på Coop i Tyresö centrum. 

 • Beställ hämtning av kyl och frys

  För att kunna ta hand om ozonskadande delar (farligt avfall) i ditt kyl- och frysskåp på ett miljömässigt bra sätt hämtar vi dem kostnadsfritt året om.

  Hämtning sker torsdagar och fredagar, och ingår i ditt abonnemang, beställ senast onsdag klockan 12.00 samma vecka, skriv om det gäller en kyl eller frys.
  Beställ hämtning 

 • Sortera ut ditt farliga avfall

  Även mycket små mängder farligt avfall gör stor skada om de sorteras fel, när farligt avfall blandas med hushållsavfall blir de negativa konsekvenserna många. Det kommer in tungmetaller i förbränningsanläggningar som kan både förstöra processen och skada anläggningen, samtidigt som utsläpp leder till spridning av miljöskadliga ämnen. För att kunna ta hand om det farliga avfallet på rätt sätt krävs att det inte är blandat med annat hushållsavfall.

  Lämna på rätt ställe

  Lämna ditt farliga avfall i originalförpackningen eller i annan tät förpackning som är noga uppmärkt med vad den innehåller. Är du osäker på innehållet, kontakta kretsloppscentralens personal på plats så tar de hand om avfallet på rätt sätt. Medicinrester och kanyler lämnas till apoteket i speciella förpackningar som du får kostnadsfritt. Kanyler kan du även lämna till kretsloppscentralen. Kontakta personalen på plats.

 • Exempel på farligt avfall

  • lösningsmedel (aceton, bensin, fotogen, glykol, lacknafta, terpentin, thinner)
  • frätande ämnen (syror, lut, ammoniak)
  • bekämpningsmedel (råttgift, ogräsmedel)
  • kemikalier, rengöringsmedel för hem och bil
  • färg, lack- och limavfall
  • batterier
  • avfall innehållande kadmium, kvicksilver, arsenik, bly, koppar, silver, tallium
  • bilbatterier eller andra uppladdningsbara batterier eller apparater
  • läkemedel

  Rensa ofta ut rester eller kasserade produkter och lämna det farliga avfallet till kommunens insamlingssystem

 • Visste du detta om farligt avfall

  • om varje hushåll i Sverige slänger en lågenergilampa om året i sitt hushållsavfall beräknas 25 kg kvicksilver att spridas till miljön. Det kan jämföras med att en tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö
  • farligt avfall som läcker eller är kladdigt riskerar att utsätta den som kommer i kontakt med avfallet för ångor, gaser, damm och spill
  • farligt avfall i gamla plastförpackningar innebär en risk eftersom plast åldras, spricker och går sönder
  • små barn kan få tag på farligt avfall som ställts på olämpliga platser, så se till att inte förvara dina hushållskemikalier eller farliga avfall på platser som kan nås av barn.
  • förgiftningsrisker är stor om barn kommer åt farligt avfall. En enstaka klunk kan innebära allvarliga skador. Tänk på att inte förvara farligt avfall i en förpackning som kan förknippas med något ät- eller drickbart. 
  • linolja används bland annat till att olja in trädäck och utemöbler. De använda trasorna som är indränkta med linolja kan självantända. Släng därför aldrig trasorna i hushållsavfallet!
  • Sprayburkar innehåller drivmedel och kan explodera om de utsätts för värme vilket kan hända om de exempelvis står i direkt solljus.
  • Farligt avfall ska omhändertas separat och får därför inte blandas med hushålls- eller grovavfall, eller hällas i avloppet.
Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-11-09