Tyck till om tyreso.se

Avfallstjänster

Här kan du läsa om hur du ska hantera olika slags avfall som till exempel hushållsavfall, grovavfall, matavfall och farligt avfall. Informationen gäller hushållen i Tyresö.

 Tyresö kommun har avtal med Suez Recycling AB (tidigare SITA Sverige AB) för insamling av hushållsavfall och matavfall, grovavfall, elavfall samt slamtömning i Tyresö kommun.

Via e-tjänster kan du beställa tjänster, hämta blanketter och felanmäla. 

Grovavfall


Olika typer av avfall

 • Matavfallsinsamling

  Här hittar du information om Tyresös matavfallsinsamling.

 • Hushållsavfall

  Hushållsavfall är det avfall som dagligen uppstår i hemmet, eller jämförligt avfall som uppstår från verksamheter.

 • Grovavfall

  Med grovavfall menas skrymmande avfall som inte kan läggas i det vanliga avfallskärlet, till exempel trä- och plastmöbler, soffor, emballage, plast, frigolit och pulkor med mera.

 • El- och elektronikavfall

  Man kan enkelt säga att elprodukter är allt som har sladd eller batteri. Det är förbjudet att lämna sådana produkter med hushållsavfallet.

 • Trädgårdsavfall

  Med trädgårdsavfall menar vi ris, grenar, löv, gräsklipp, mossa och liknande, inte fallfrukt vilket gör kärlen för tunga.

 • Farligt avfall

  Farligt avfall är exempelvis olja, lösningsmedel, kemikalier, färg, kvicksilverhaltigt avfall (gamla termometrar, lysrör och lågenergilampor), stickande/skärande/frätande avfall.

 • Toalettavfall från fritidsbåtar

  Det finns tre tömningsstationer för båttoaletter. Fasta stationer finns vid Notholmens gästbrygga och vid Trinntorps/Tyresö brygga vid Erstaviken. Det finns även en flytande tömningsstation i Vissvassfjärden.

 • Fettavfall

  Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet ökar.

 • Har du inte fått tömt?

  Har vi missat att hämta ditt mat- hushåll- eller trädgårdsavfall? Anmäl till oss redan dagen efter.

 • Latrinhämtning

  Hämtningsdagar är torsdagar, du måste beställa senast klockan 12.00 dagen före önskad hämtning. Du kan även beställa regelbunden hämtning. ...

 • Slamtömning

  Det är även viktigt att hålla vägen för slamslangen fri genom att exempelvis att röja bort eventuell sly, buskar och annan grönska samt under vintertid snöröja och halkbekämpa ordentligt.

Publicerad av: Renhållningsenheten

Senast uppdaterad: 2017-11-29