Tyck till om tyreso.se

Avfall – så hanterar du olika typer

Här kan du läsa om hur du ska hantera olika slags avfall, till exempel hushållsavfall, grovavfall och farligt avfall. Informationen gäller främst hushållen i Tyresö.

 

Grovavfall


Olika typer av avfall

 • Matavfallsinsamling

  Här hittar du information om Tyresös matavfallsinsamling. Vill du att vi hämtar ditt matavfall kan anmäla dig via E-tjänster.

 • Hushållsavfall

  Hushållsavfall är det avfall som dagligen uppstår i hemmets hushåll eller från verksamheter, exempelvis köksavfall eller restaurangavfall.

 • Grovavfall

  Med grovavfall menas skrymmande avfall som inte kan läggas i det vanliga avfallskärlet, till exempel trä- och plastmöbler, soffor, emballage, plast, frigolit och pulkor med mera.

 • El- och elektronikavfall

  Man kan enkelt säga att elprodukter är allt som har sladd eller batteri. Det är förbjudet att lämna sådana produkter med hushållsavfallet eller i grovavfallet.

 • Trädgårdsavfall

  Du kan beställa ett större kärl för trädgårdsavfall under perioden april–oktober. Med trädgårdsavfall menar vi ris, grenar, löv, gräsklipp, mossa och liknande, inte fallfrukt vilket gör kärlen för tunga.

 • Farligt avfall

  Farligt avfall är exempelvis olja, lösningsmedel, kemikalier, färg, kvicksilverhaltigt avfall (ex gamla termometrar, lysrör och lågenergilampor), stickande/skärande/frätande avfall.

 • Toalettavfall från fritidsbåtar

  Det finns tre tömningsstationer för båttoaletter. Fasta stationer finns vid Notholmens gästbrygga och vid Trinntorps/Tyresö brygga vid Erstaviken. Det finns även en flytande tömningsstation i Vissvassfjärden.

 • Fettavfall

  Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet ökar.

 • Kompostering

  Anmälan av varmkompost När du vill kompostera köksavfall, anmäler du ditt innehav av varmkompost till Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund, de kan också ge råd om godkänd varmkompost.

Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2016-10-12

Högermeny

Kretsloppscentralen

Kretsloppscentralen

Matavfallsinsamling

Matavfallsinsamling

Myter om återvinnig

Myter om återvinnig

Är du en av dem som fortfarande tror att färgat och ofärgat glas blandas i bilen när det samlas in? Här kan du läsa hur några seglivade myter om återvinning bemöts med fakta.