Tyck till om tyreso.se

Avfallstjänster

Här kan du läsa om hur du ska hantera olika slags avfall som till exempel hushållsavfall, grovavfall, matavfall och farligt avfall. Informationen gäller hushållen i Tyresö.

 Tyresö kommun har avtal med Suez Recycling AB (tidigare SITA Sverige AB) för insamling av hushållsavfall och matavfall, grovavfall, elavfall samt slamtömning i Tyresö kommun.

Via e-tjänster kan du beställa tjänster, hämta blanketter och felanmäla. 

Grovavfall


Olika typer av avfall

 • Matavfallsinsamling

  Här hittar du information om Tyresös matavfallsinsamling.

 • Hushållsavfall

  Hushållsavfall är det avfall som dagligen uppstår i hemmet, eller jämförligt avfall som uppstår från verksamheter.

 • Grovavfall

  Med grovavfall menas skrymmande avfall som inte kan läggas i det vanliga avfallskärlet, till exempel trä- och plastmöbler, soffor, emballage, plast, frigolit och pulkor med mera.

 • El- och elektronikavfall

  Man kan enkelt säga att elprodukter är allt som har sladd eller batteri. Det är förbjudet att lämna sådana produkter med hushållsavfallet.

 • Trädgårdsavfall

  Med trädgårdsavfall menar vi ris, grenar, löv, gräsklipp, mossa och liknande, inte fallfrukt vilket gör kärlen för tunga.

 • Farligt avfall

  Farligt avfall är exempelvis olja, lösningsmedel, kemikalier, färg, kvicksilverhaltigt avfall (gamla termometrar, lysrör och lågenergilampor), stickande/skärande/frätande avfall.

 • Toalettavfall från fritidsbåtar

  Det finns tre tömningsstationer för båttoaletter. Fasta stationer finns vid Notholmens gästbrygga och vid Trinntorps/Tyresö brygga vid Erstaviken. Det finns även en flytande tömningsstation i Vissvassfjärden.

 • Fettavfall

  Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet ökar.

 • Latrinhämtning

  Så småningom kommer vi inte längre att kunna hämta ditt latrinavfall, vilket beror på nya bestämmelser för hur latrin får hanteras och ...

 • Kompostering

  När du vill kompostera köksavfall, anmäler du ditt innehav av varmkompost till Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund, de kan också ge råd om godkänd varmkompost.

 • Slamtömning

  Det är även viktigt att hålla vägen för slamslangen fri genom att exempelvis att röja bort eventuell sly, buskar och annan grönska samt under vintertid snöröja och halkbekämpa ordentligt.

 • Köksavfallskvarn

  Tekniska kontoret har utrett möjligheterna att tillåta köksavfallskvarnar (KAK) i kommunen.

Publicerad av: Renhållningsenheten

Senast uppdaterad: 2017-07-31