Tyck till om tyreso.se

​Sju myter om återvinning möts av fakta

Vi blir blir allt bättre på att återvinna. De återvinningsmål som regeringen satt upp från 2017 överträffas redan för samtliga förpackningsmaterial och tidningar. Trots detta finns det djupt rotade myter som utgör hinder för att uppnå ökad återvinning

Ebbot återvinner pappersförpackningar

 

Här reder vi ut de vanligaste myterna om återvinning

 • Behöver förpackningarna rengöras noggrant?

  Nej, många förpackningar räcker att bara tömma och skölja ur. Om det inte görs riskeras att de inte återvinns eftersom de då hamnar fel i den automatiska återvinningsprocessen, som eftersorterar förpackningarna bland annat efter vikt. För att slippa lukt och kladd hemma är det förstås en bra idé att rengöra noggrannare.

 • Äter inte transporten upp miljönyttan med återvinningen?

  Nej, den miljöbelastning som uppstår av transporter motiveras mångfalt av de miljövinster som uppnås av materialåtervinning.

 • Spelar mitt lilla bidrag till återvinningen verkligen någon roll?

  Ja visst, många bäckar små bildar stor å! Några exempel på vilken nytta återvinning ger om vi gör det tillsammans: Om vi skulle lämna alla metallkapsyler till återvinning, skulle det gå att tillverka 2 200 nya bilkarosser varje år. Om alla svenska hushåll återvann ytterligare en plastförpackning till i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3 600 ton, vilket motsvarar utsläppen från cirka 1 200 bensindrivna bilar varje år, eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor.

 • Blandas inte allt ändå ihop?

  Inget av det som läggs i behållarna på återvinningsstationerna blandas ihop, utan allt skickas separerat till återvinning av respektive materialslag. De entreprenörer som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar får sin ersättning för materialet när de har lämnat ifrån sig det till de platser FTI anvisat. Kravet för att de ska få betalt är att förpackningarna och tidningarna är sorterade. Det förekommer att samma bil hämtar olika materialslag samtidigt, men då läggs de i olika fack på bilen och blandas därför inte. 

 • Färgat och ofärgat glas, lastbilen lägger väl ändå allt tillsammans?

  Det kan se ut som om allt blandas ihop, men de lastbilar som hämtar glasförpackningarna och flaskorna har två fack på flaket, ett för färgat och ett för ofärgat. Glas kan återvinnas obegränsat antal gånger utan att kvaliteten försämras. Då sparas råvaror som sand, soda och kalk – råvaror som finns i begränsad mängd. Det går även åt mindre energi för att återvinna glas än att göra nytt. Återvunnet glas minskar koldioxidutsläppen med 41 procent jämfört med råvara som används för första gången.

 • Soporna sorteras väl i efterhand, så jag kan slänga allt i samma?

  Om du slänger dina förpackningar i avfallspåsen eldas de upp istället för att återvinnas. Att elda upp avfall och förpackningar generar värme eller el som kan användas för till exempel uppvärmning av bostäder, men det är betydligt mer resurseffektivt och bättre för miljön att göra nya produkter av gamla förpackningar. Det går att återvinna i stort sett alla förpackningar av plast, papper, metall och glas samt tidningar till nya produkter.

 • Förpackningar som består av flera olika material går väl inte att återvinna?

  Många förpackningar består av olika material, såsom kartong, en plasthinna på insidan och ibland en plastkork längst upp. Plasthinnan skiljs åt från kartongen i återvinningsprocessen. Förpackningen ska därför sorteras som pappersförpackning, medan den löstagbara plastkorken hör hemma hos de andra plastförpackningarna. Generellt gäller samma sak för alla förpackningar som består av flera sammansatta material. De ska sorteras efter det viktmässigt dominerande materialslaget. En enkel tumregel är att man aldrig ska behöva använda ett verktyg för att separera två material åt.


Publicerad av: Renhållningsenheten

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny

Kretsloppscentralen

Kretsloppscentralen

Sortera rätt med mobilen

Sortera rätt med mobilen

Suez logga 2017_2


Klicka på bilden för att läsa mer