Tyck till om tyreso.se

Om återvinning

Varje gång du lämnar en förpackning eller tidning till återvinnig sker något stort!

Genom att sortera och lämna förpackningar och tidningar till återvinning hjälper du till att spara stora mängder energi och därmed bidrar du till en minskad klimatpåverkan.  

PLASTFÖRPACKNINGAR
Hårda plastförpackningar kan återvinnas sju gånger innan de är utslitna och gör sin sista resa i kretsloppet genom att förbrännas så att energin tas tillvara. Ett kilo plast har samma energiinnehåll som ett kilo olja. Återvunnen plast används till nya plastprodukter, t ex plank, blomkrukor och nya förpackningar m m.

PAPPPERSFÖRPACKNINGAR
En pappersfiber kan återvinnas mellan 5-7 gånger. När fibern är utsliten slutar den sin resa i förbränningsugnen som värdefullt bränsle. Pappersförpackningarna som återvinns blir i sitt nya liv till nya pappersförpackningar som kan återvinnas igen. En viss del återvinns till kartong som används till ytskikt på gipsskivor som används vid husbyggen.

METALLFÖRPACKNINGAR
Metall är ett fantastiskt material att återvinna. Det kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvalitén påverkas. Dessutom går det åt mycket mindre energi jämfört om man använder ny råvara. En kapsyl kan få nytt liv som en mutter eller som järnvägsräls.

GLASFÖRPACKNINGAR
Glas har samma kvalitetsegenskap vid återvinning som metall. Det kan återvinnas om och om igen utan att kvalitén blir sämre. Energibesparingen jämfört med att framställa nytt glas av sand och soda, är 20 procent.

TIDNINGAR
Tidningarnas pappersfibrer kan återvinnas lika många gånger som pappersförpackningarna, det vill säga upp till 7 gånger innan den är utsliten och förbränns. Även här görs energibesparingar, det går endast åt en tredjedel av elenergin vid massa- och papperstillverkning baserad på returpapper jämfört med den tillverkning som sker med endast nya fibrer.

Frågor om återvinningsstationen?
Har du frågor om återvinningsstationen där du bor kan du ringa Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Telefonnummer: 0200-88 03 11.


Publicerad av: Renhållningsenheten

Senast uppdaterad: 2017-07-31