Tyck till om tyreso.se

Vart tar ditt avfall vägen?

Alla förpackningar och tidningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter. Plastförpackningar kan bli allt från sopsäckar och bullerplank till diskborstar och blomkrukor.


Brandvarnare med radioaktivt avfall tas om hand för destruktion av respektive leverantör eller lagras vid kärnbränsleanläggning i Studsvik.

Brännbart (papper, trä och plast) krossas på Koviks återvinningsanläggning i Nacka /Värmdö och används som bränsle i fjärrvärmeverk.

Cementbunden asbest (eternitplattor etc.) tas inte emot i Tyresö. Vi hänvisar till SRVs återvinningsanläggning Sofielund i Huddinge.

Däck tas av från fälgar vid kretsloppscentralen och skickas därefter till Gävle för återvinning. Gummit används för regummering eller för energiutvinning. Fälgar fragmenteras vid metallåtervinning och blir ny metall vid järnbruk i Smedjebacken.

Elektronik tas om hand av producenternas bolag Elkretsen för demontering, återvinning samt destruktion av farliga material och ämnen. Kabelskrot återvinns i Sundsvall

Farligt avfall (Färg, lim, sprayburkar, insektsmedel, nagellack, småbatterier, lösningsmedel, propplösare, bilbatterier, olja etc.) Kemikalier skickas till destruktion, huvudsakligen vid SAKAB i Kumla. Nickel-, bly- och kadmiumbatterier metallåtervinns. Stora blybatterier blir ny råvara för batterier. Ur bilbatterier tas syran bort, plast och bly återvinns.

Hushållsavfall förbränns på Fortums anläggning i Högdalen, energin används till fjärrvärme och el-produktion.

Ljuskällor, lysrör och lågenergilampor återvinns vid SAKAB i Kumla. Glödlampor innehåller bly och lagras för tillfället i sökandet efter en lämplig återvinningsmetod.

Metall fragmenteras vid anläggning i Gävle och går sedan vidare till svenska smältverk för att bli ny metall.

Metall-, glas-, pappers- och plastförpackningar blir huvudsakligen nya förpackningar. Mer information får du på ftiab.se

Restavfall/deponirest (avfall från hushåll som inte kan återvinnas) deponeras i nedbrytningsceller på Koviks återvinningsanläggning i Nacka /Värmdö.

Ris och grenar flisas på egen anläggning i Tyresö och används som bränsle i fjärrvärmeverk.

Slipers tas emot på kretsloppscentralen mot avgift, efter omlastning transporteras det till SAKAB i Kumla.

Sten, jord, tegel etc. används som konstruktionsmaterial på Koviks återvinningsanläggning i Nacka/Värmdö.

Tidningar pappersbruken i Hyltebruk, Norrköping eller Hallstavik återvinner dina tidningar. Pappersmassan löses upp med vatten och trycksvärtan tvättas bort. Massan används till nytt tidningspapper.

Tryckimpregnerat trä transporteras till en förbränningsanläggning i Norrköping där det bränns i en  ugn med särskilt utvecklad rökgasrening.

Trä flisas på Kovik på Värmdö

Vitvaror (spis, tvättmaskin och torktumlare) samt kyl och frys  gäller samma som för elektronik. Kyl och frys mals ned och freon sugs ut. Freonet destrueras och metallen blir ny råvara i smältverk.


Publicerad av: Johanna Östhem

Senast uppdaterad: 2018-01-16

Högermeny

Kretsloppscentralen

Kretsloppscentralen

Kontakt

Förpacknings- och tidningsinsamlingen


Ansvar för återvinningsstationer