Tyck till om tyreso.se

Miljönär-märkningen i Tyresö

Här hittar du Miljönär-vänliga verksamheter i Tyresö!

Miljönär-vänliga verksamheter i Tyresö
För att inspirera till hållbar konsumtion lanserar Tyresö kommun märkningen Miljönär-vänlig för alla som lagar, lånar och återanvänder produkter, eller på annat sätt minskar mängden avfall. Märkningen är framtagen för att lyfta fram de initiativ som redan finns för hållbar konsumtion, för de som sparar både pengar och miljö samtidigt, för de som är de riktiga miljövännerna – de som alltså är Miljönär-vänliga!

Märkningen har tilldelats:

Märkningen finns i hela Sverige
Märkningen Miljönär-vänlig är nationell och har tagits fram av Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom återanvändning, samutnyttjande, reparation och återbruk, istället för att enbart köpa nya produkter. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. Alla verksamheter som bidrar till att få allmänheten att laga, låna eller återanvända eller att på annat sätt minska avfallet kan tilldelas märkningen.


Publicerad av: Renhållningsenheten

Senast uppdaterad: 2017-07-31