Tyck till om tyreso.se

Så fungerar återvinningen

Producentansvar började införas redan 1994. Det är den del av avfallshanteringen som kommunen inte ansvarar för och innebär att tillverkarna har ansvar för sina produkter även när de är uttjänta och har blivit avfall.

Fti AB

 

Tips! För att hitta till kommunens återvinningsstationer kan du gå in på webbkartan, länk till webbkartan hittar du på denna sida.

Så här mycket återvinns i Tyresö

Insamlade mängder i Tyresö kommun 2015

Glasförpackningar 19,09 kg/invånare
Pappersförpackningar 11,09 kg/invånare
Metallförpackningar 0,86 kg/invånare
Plastförpackningar 4,26 kg/invånare
Tidningar 29,13 kg/invånare

 

Återvinning av förpackningar
Förpacknings- och tidningsinsamlingen har kommit till på uppdrag av riksdag och regering. Uppdraget gavs i första hand till alla företag inom svenskt näringsliv som tillverkar eller distribuerar någon form av förpackningar. Det betyder att många stora och för Sverige viktiga företag är en del av förpackningsinsamlingen. De står för återvinningsanläggningar och annat som behövs för att kretsloppet ska bli verklighet.

Dra ditt strå till stacken
Samtidigt gick uppdraget till den kanske viktigaste delen av förpackningsinsamlingen — dig själv. I sista hand är det ju du som avgör hur mycket som kan återvinnas. Allt du behöver göra för att dra ditt strå till stacken är att ändra lite i dina hushållsrutiner. Satsa på att köpa miljövänliga produkter som kan ingå i kretsloppet!

Drift och skötsel av återvinningsstationerna
Förpacknings- och tidningsinsamlingen har det övergripande ansvaret för driften av återvinningsstationerna i Tyresö.

De har även insamlingsansvaret för:

  • Plastförpackningar (både hård- och mjukplast)
  • Metallförpackningar
  • Pappersförpackningar och kartong
  • Glas
  • Tidningar

Frågor, idéer eller felanmälan?
Ring FTI kundtjänst 0200- 88 03 11, du kan även anmäla synpunkter och klagomål på återvinningsstationerna direkt på webben under relaterad information.

Information om tömning och städning

Nu kan du  även hitta datum och tid för när tömning och städning sker på din återvinningsstation. Gå in på länken "Se när din ÅVS töms och städas" under relaterad information.

Producentansvar
Producentansvar gäller för olika förpackningar i metall, papp, glas, plast samt för returpapper och tidningar. Även för el- och elektronikavfall och bildäck gäller producentansvar. Producenterna ska se till att de utsorterade materialen samlas in och tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. Återvinningsstationer är uppsatta runt om i kommunen. Har du frågor som rör producentansvaret, ring FTI på 0200-88 03 11. Du hittar alla återvinningsstationer i kommunen via webbkartan.

Textilier, skor, kläder, möbler och andra prylar
Saker som fortfarande är användbara kan du lämna till ideella organisationer, loppmarknader eller secondhandbutiker. Behållare för begagnade kläder finns också uppställda på återvinningsstationerna runt om i kommunen. Läs mer under relaterad information.


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2016-03-11

Högermeny

Kontakt

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Kretsloppscentralen

Kretsloppscentralen

Sortera rätt med mobilen

Sortera rätt med mobilen

Suez logga
Klicka på bilden för att läsa mer

Myter om återvinnig

Myter om återvinnig

Är du en av dem som fortfarande tror att färgat och ofärgat glas blandas i bilen när det samlas in? Här kan du läsa hur några seglivade myter om återvinning bemöts med fakta.