Tyck till om tyreso.se

Avfallsplan 2008-2020

Tyresö kommuns avfallsplan för åren 2008-2020 antogs den 19 februari 2009. Nuvarande avfallsplan har reviderats och nya mål och åtaganden antogs av kommunstyrelsen 2011-09-27.

Avfallstrappan
Illustratör: Ulf Swerin

För oss är det viktigt att inte bara följa de lagar, regler och de miljömål som finns, vi vill aktivt formulera nya mål och förslag till åtaganden för avfallshanteringen i kommunen.

Här är några exempel på mål och åtaganden i den nya avfallsplanen som berör dig:

  • Senast 2016 genomförs en informationskampanj om källsortering och återvinning, riktad till kommunens hushåll.
  • Senast år 2016 ska tillgängligheten öka till insamlingsskåpet ”Samlaren”. Ytterligare kommundelar ska ges möjligheten att lämna uttjänta produkter i ett närbeläget insamlingsskåp.

Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2016-11-23