Tyck till om tyreso.se

Avfallsplan 2008-2020

Tyresö kommuns avfallsplan för åren 2008-2020 antogs den 19 februari 2009. Nuvarande avfallsplan har reviderats och nya mål och åtaganden antogs av kommunstyrelsen 2011-09-27.

Avfallstrappan
Illustratör: Ulf Swerin

För oss är det viktigt att inte bara följa de lagar, regler och de miljömål som finns, vi vill aktivt formulera nya mål och förslag till åtaganden för avfallshanteringen i kommunen.

Här är några exempel på mål och åtaganden i den nya avfallsplanen som berör dig:

  • Senast 2017 genomförs en regional informationskampanj om matavfallsinsamling i Stockholms län, riktad till kommunernas hushåll, för att uppmana fler hushåll till att sortera ut sitt matavfall.
  • Senast år 2017 ska behovshämtning av matavfall införas för kommunens enbostadshus.

Publicerad av: Renhållningsenheten

Senast uppdaterad: 2017-10-16