Tyck till om tyreso.se

Vad innehöll hushållsavfallet?

Vår avfallshantering är en viktig del i att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Eftersom allt insamlat hushållsavfall i Tyresö förbränns för värme- och elproduktion i Högdalens kraftvärmeverk är det viktigt att det material som går förbränning verkligen är menat för förbränning. Plockanalysen visar vad vi i Tyresö lämnar till förbränning.

Plockanalys
Provneddelning pågår på Kretsloppscentralen.

Vad innehöll villornas avfallskärl?

 • Cirka 32 procent organiskt avfall (biologiskt avfall som kan behandlas genom rötning eller kompostering)
 • Cirka 44 procent producentansvarsmaterial (tidningar och förpackningar)
 • Cirka 23 procent hushållsavfall (alltså rättsorterat material)
 • Cirka 0,05 procent farligt avfall
 • Cirka 0,46 procent elektriskt och elektroniskt avfall

Vad innehöll underjordsbehållarna?

 • Cirka 35 procent organiskt avfall (biologiskt avfall som kan behandlas genom rötning eller kompostering)
 • Cirka 38 procent producentansvarsmaterial (tidningar och förpackningar)
 • Cirka 27 procent hushållsavfall (alltså rättsorterat material)
 • Cirka 0,22 procent farligt avfall
 • Cirka 0,33 procent elektriskt och elektroniskt avfall

Vad innehöll flerbostadshusens gemensamma avfallskärl?

 • Cirka 35 procent organiskt avfall (biologiskt avfall som kan behandlas genom rötning eller kompostering)
 • Cirka 33 procent producentansvarsmaterial (tidningar och förpackningar)
 • Cirka 31 procent hushållsavfall (alltså rättsorterat material)
 • Cirka 0,00 procent farligt avfall
 • Cirka 0,57 procent elektriskt och elektroniskt avfall

Resultatet visar att mycket av det som förbränns istället skulle kunna återvinnas och få nytt liv. Tyresö kan bli bättre på att källsortera och minska miljöpåverkan!


Publicerad av: Suzette Westling

Senast uppdaterad: 2016-12-15