Tyck till om tyreso.se

De värsta felsorteringarna - Farligt avfall

Det rätta sättet att göra sig av med farligt avfall för tyresöborna är att lämna produkterna vid miljöstationen på Kretsloppscentralen i Petterboda.

Detta hittade vi i hushållsavfallet!

En full brandsläckare hittades i ett av proverna. Det är mycket ovanligt och är en farlig felsortering. Istället skulle den ha lämnats till Kretsloppscentralen i Petterboda.

Även medicin, en spruta, kanyler, nässpray, ögondroppar, batterier, glödlampor, tändare, tändargas, en sprayflaska och nagellack hittades i hushållsavfallet.

Det vanligaste produkterna som räknas som farligt avfall som påträffades i tyresöbornas avfall var batterier och glödlampor.

Varför är det farliga avfallet så farligt?

Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare. Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan var giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt.

Många av produkterna som tyresöborna slängde i sitt hushållsavfall innehåller ämnen som är mycket skadliga för både människor och natur om de förbränns. Därför är det viktigt att ta reda på var och hur du ska lämna olika sorters avfall. Till din hjälp kan du till exempel ladda hem Suez Recyclings källsorteringsapp, mer information hittar du via länken här intill.


Publicerad av: Renhållningsenheten

Senast uppdaterad: 2017-07-31