Tyck till om tyreso.se

Vilka prover tog vi?

Plockanalysen 2015 gjordes på fem så kallade moderprov, varav tre prov på hushållsavfall med olika insamlingssystem, samt två prov på matavfall.

Plockanalys av hushållsavfallet

Hushållsavfall samlades in från följande tre områden i kommunen:

  • Flerbostadshus med gemensamma kärl i Trollbäcken
  • Enbostadshus med enskilda kärl på Brevik
  • Grupphusområden med underjordsbehållare i Strand och Bollmora

Matavfall samlades in från följande två områden i kommunen:

  • Flerbostadshus med gemensamma matavfallskärl i Strand och Bollmora
  • Enbostadshus med enskilda matavfallskärl i Strand

Publicerad av: Suzette Westling

Senast uppdaterad: 2016-11-24