Tyck till om tyreso.se

Sammanfattning av plockanalysen - vad säger resultaten?

 

Frågor och svar

  • Resultaten visar att vi är mycket bra på att sortera ut vårt matavfall från det övriga hushållsavfallet och att det utsorterade matavfallet var väldigt rent och till största del innehöll oundvikligt matavfall. 
    Mängden farligt avfall och elavfall i hushållsavfallet var relativt låg, även om det inte borde ha funnits något alls.  När det gäller tidningar och förpackningar, har tyresöborna en rejäl förbättringspotential då dessa material ska lämnas vid en återvinningsstation så att materialen kan tas tillvara och spara energi och naturresurser istället för att bara förbrännas med hushållsavfallet