Tyck till om tyreso.se

Abonnemangsinformation

Vem har avgiftsskyldighet?

Samtliga bebyggda fastigheter i kommunen är skyldiga att betala en särskild avgift för renhållningen. Det du betalar för är bland annat hämtning och behandling av avfall, drift och skötsel av kretsloppscentralen, administration, avfallsplanering, information, insamling och behandling av farligt avfall samt miljökontrollavgifter.

När du flyttar - fyll i en ägarbytesblankett

När en fastighet byter ägare ska du som flyttar säga upp ditt renhållningsabonnemang och lämna in en ägarbytesblankett, blanketten hittar du under e-tjänster, därifrån kan den laddas ner eller så kan du beställa blankett från Servicecenter som skickar den hem till dig.

Om du vill ändra i abonnemanget

Om du vill ändra hur ofta avfallet hämtas eller byta storlek på avfallskärlet, meddela Servicecenter i god tid före den önskade ändringen eller gör din ändring under e-tjänster. Byte av kärl görs mot en särskild avgift.

Renhållningsfakturan

Du betalar din avgift en gång per kvartal: i mars, juni, september och december.  I möjligaste mån skickar vi fakturan tillsammans med vatten- och avloppsfakturan. Du kan även betala via autogiro eller e-faktura.

Sommarhämtning

Du som bara nyttjar din fastighet under sommarhalvåret kan ansöka om sommartaxa. Hämtning sker då under perioden april till och med september (från vecka 14 till och med 39). Gratis hämtning av grov-och elavfall ingår inte i denna taxa.

Har avfallet inte hämtats?

Anmäl omgående till vårt Servicecenter eller via e-tjänster om avfall, slam eller latrin inte hämtats som det ska, så vi snabbt kan åtgärda problemet.

Uppehåll (dispens) i avfallshämtning och slamtömning

I vissa fall kan du få uppehåll från renhållningsavgiften, uppehållet gäller då för den rörliga avgiften, den fasta grundavgiften* betalas alltid. Du kan ansöka om uppehåll i hushållsavfallshämtningen om din fastighet ska stå tom under minst sex (6) sammanhängande månader. För att du ska få uppehåll med slamtömning måste uppehållet vara minst tolv (12) sammanhängande månader. Du måste ansöka om uppehåll varje år senast en (1) månad innan uppehållet är tänkt att börja gälla. Ansökan om dispenser från ”föreskrifter om avfallshantering i Tyresö kommun” prövas av kommunstyrelsen.

*Fast grundavgift är den avgift som ska täcka kommunens kostnader för insamling och behandling av farligt avfall och batterier, behandling av kyl- och frysmöbler, drift av kretsloppscentralen samt kostnader för administration, avfallsplanering, information med mera. För enbostadshus med eget abonnemang ingår även insamling och behandling av grovavfall.


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-10-12