Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

På Bergfotens skola består Elevhälsans medicinska insats, tidigare Skolhälsovården,av skolsköterskan Susanne Bergholm och skolläkaren Neli Mitova.

Vår skolsköterska Susanne.

Här arbetar skolläkare och skolsköterska. Skolläkaren är ofta specialist i allmänmedicin eller barnläkare. Skolsköterskan kan vara distriktssköterska, barnsjuksköterska eller specialutbildad inom skolhälsovård. Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt och följer samma sekretessregler som annan sjukvårdspersonal.

Elevhälsans medicinska insats viktigaste uppgift är förebyggande hälsovård.

Elevhälsan medicinska insats ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevens kroppsliga och själsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor och hälsofrämjande livsstil. Elevhälsan medicinska insats följer också upp orsaker till skolfrånvaro och erbjuder stödsamtal.

Vi gör enklare sjukvårdsinsatser, och hänvisar vid behov till olika sjukvårdsinstanser för utredningar och speciella behandlingar.

Elever ska erbjudas hälsobesök tre gånger under grundskoletiden och en gång i gymnasiet. I Tyresö Kommun erbjuds hälsosamtalen i förskoleklass, årskurs 2,4 och 7. Hälsobesöken omfattar hälsosamtal, där vi bl.a. pratar om kost, fysisk aktivitet, missbruk, sex och relationer. Vi kontrollerar längd, vikt och rygg. Syn och hörsel kontrolleras vid hälsobesöket i förskoleklass och därefter vid behov under hela skoltiden. Elever erbjuds dessutom uppföljande undersökningar mellan hälsobesöken när så behövs.

Vaccinationer utförs enligt nationella vaccinationsprogrammet.

I Tyresö Kommun erbjuds eleverna i årskurs 2 vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund (Priorix)

Flickorna i årskurs 5 erbjuds vaccin mot livmoderhalscanser.(Gardasil)

Elever födda -02 och senare erbjuds i årskurs 8 en påfyllnadsdos mot kikhosta, difteri & stelkramp.(DiTeKi)

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att höra av dig och få råd, stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa.

Skolsköterskan: Susanne Bergholm finns på Bergfotens skola onsdag, torsdag och fredag. Nås på e-post susanne.bergholm@tyreso.se eller telefon 0857829093 mån-fredag.

Skolläkaren: Neli Mitova är på skolan ca. 3-4 dagar/termin, tid bokas genom skolsköterskan.


Publicerad av: Katherine Graf

Senast uppdaterad: 2017-09-17

Högermeny

Kontakt

Skolsköterska
Susanne Bergholm