Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elevhälsoteamet

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skollärare och skolsköterska. Dessutom ska eleverna ha tillgång till psykolog och kurator, och det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Bergfotens skolas Elevhälsoteam arbetar både förebyggande och åtgärdande och ser till hela situationen runt eleven. Elevernas utveckling mot målen ska stödjas. I Bergfotens skolas Elevhälsoteam ingår alla de professioner som Skollagen bestämmer.

Rektor: Tina Bennet
Biträdande rektor: Kristyna Mikler-Urbas
Skolsköterska: Susanne Bergholm
Skolpsykolog: Gibresca D´Ciofalo
Skolkurator: Marie Harg


Publicerad av: Katherine Graf

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Högermeny