Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Bergfotens skola har ett delat klasslärarskap vilket innebär att flera lärare delar på ansvaret för en åldersgrupp. Utifrån vilket ämne eller vad man arbetar med delas eleverna in i olika grupper. Alla elever har en mentor som genomför utvecklingssamtalen två gånger per läsår.

På skolan finns ett väl utvecklat elevhälsoarbete som ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande.

Våra lärare har utvecklat sin bedömarkompetens genom omfattande utbildningar.


Publicerad av: Katherine Graf

Senast uppdaterad: 2017-05-05

Högermeny