Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Informationskanaler

Vilken information om mitt barn och skolans aktiviteter finns var?

Skolans egna rutiner och handlingsplaner

Skolan har utarbetat egna rutiner, handlingsplaner och annan information, dem hittar du i modulen "Relaterad information".

Tyreso.se- om skolan
På www.tyreso.se hittar man information och nyheter om kommunen som är av allmänt intresse. Här finner du bland annat samtliga kommunala och fristående grundskolor i Tyresö med information som beskriver organisation och innehåll. Varje skola/ förskola har en webbredaktör som uppdaterar sidan med relevant information om skolan.

Sites- om klassen
I Sites (sajts) hittar man det som berör klassen/arbetslaget. Lärarna själva ansvarar för att lägga upp lektionsmaterial, veckobrev, händelser och annan information som ska hjälpa eleverna i skolarbetet.

Unikum- om eleven
I Unikum hittar man information som rör elevens lärande. Betygsgrundande bedömning, underlag för utvecklingssamtal och annan information som kan betecknas som "känslig". Därför har Tyresö valt att lägga på en "tvåfaktorsinloggning" vilket innebär inloggning via mobilt bankID eller sms.Publicerad av: Katherine Graf

Senast uppdaterad: 2017-05-17