Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Fritidshem

Fritidshemmet är ett viktigt komplement till förskoleklass och skola. Vi planerar aktiviteter utifrån elevernas intresse, erfarenheter och läroplanens mål för att utveckla elevernas sociala, relationella, tekniska, praktiska och estetiska kompetenser.

Vi satsar mycket på lek och skapande och genom olika fritidsaktiviteter lär barnen sig om natur, miljö och hälsa.


Publicerad av: Kristina Mikler

Senast uppdaterad: 2017-05-17

Högermeny