Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Vi tydliggör de förväntningar vi har på barnen och föräldrarna samt vad som kan förväntas av skolans personal.

En av våra viktigaste uppgifter är att ha en god studiemiljö som möjliggör för våra elever att ha hög måluppfyllelse.
För att åstadkomma detta krävs att både elever och personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på vår skola.

Hot och våld accepteras givetvis inte och som stöd för detta finns det på skolan bland annat tydliga Ordningsregler, Plan mot diskriminering och kränkningar och en Hjälpgrupp som är väl känd hos eleverna. Rastverksamheten har stor betydelse för tryggheten på skolgården, därför satsar vi extra på den så att det alltid finns vuxna ute samt aktiviteter för eleverna.

Eleverna lär sig att samarbeta i blandade åldrar t ex genom elevrådet eller faddring. Vi har under åren utvecklat våra traditioner som fått stor betydelse för gemenskap och sammanhållning.

Alla förskolor och skolor i Tyresö kommun har en gemensam värdegrund, “En skola för var och en”. 


Publicerad av: kristina Mikler-Urbas

Senast uppdaterad: 2016-09-16