Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet och resultat i skolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös skolor

Verksamhetsplan
Årligen upprättas en verksamhetsplan för verksamhetsområdet grundskola, grundsärskola och fritidshem. Syftet med verksamhetsplanen är att visa hur arbetet med att bidra till att övergripande mål och uppdrag nås och ska genomföras.

Elev-och föräldraenkät
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät, där elever och vårdnadshavare med barn i grundskolan får svara på frågor om hur de upplever verksamheten. Enkäten är viktig för skolans kvalitetsarbete.


Publicerad av: Katherine Graf

Senast uppdaterad: 2017-04-27