Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet och resultat i skolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

För oss är det viktigt att veta var vi befinner oss och utifrån det ta beslut om vad nästa steg i vår utveckling är. Utgångspunkten i vårt kvalitetsarbete är enhetsplanen där vi analyserar och utvärderar vårt arbete.

För att göra detta så noggrant som möjligt använder vi oss av många olika underlag exempelvis Brukarenkäter, resultat från Nationella prov och PRIM-test, egna elevenkäter om trygghet och trivsel samt ett strukturerat screeningarbete där elevernas kunskaper följs upp.


Publicerad av: Katherine Graf

Senast uppdaterad: 2016-10-10