Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elevråd

Elevrådet är elevernas verktyg för att förstå, uppleva och vara verksam i en demokratisk process. Genom elevrådet i kombination med kontinuerliga klassråd får eleverna inflytande i frågor som rör dem på skolan. Flödesschemat som finns i modulen "Relaterad information" visar hur det fungerar i praktiken.


Publicerad av: Katherine Graf

Senast uppdaterad: 2017-05-17