Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

På vår skola arbetar vi för att eleverna ska ha inflytande över sin utbildning och arbetsmiljö.

Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutfattande fungerar vilket bidrar till kunskaper som är bra att ha med sig genom resten av livet: att ta ansvar, kommunicera och lyssna på andra. Olika former för inflytande kan vara när undervisningen planeras och utvärderas eller genom elevrådsrepresentanterna. 


Publicerad av: Katherine Graf

Senast uppdaterad: 2017-09-17

Högermeny