Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Föräldrasamverkan

Vi har flera former av samverkan med föräldrar.

Den dagliga dialogen med föräldrarna i samband med lämning och hämtning tycker vi är väldigt viktig för att både barn och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna hos oss. Vi försöker dokumentera så mycket som möjligt genom att fotografera barnens lärande, skriva ner deras tankar, spara deras teckningar och arbeten.

Varje månad skickar vi ut skriftlig information om vad som sker i vår verksamhet i form av ett månadsbrev till föräldrar. 

Vi erbjuder föräldrar uppstartsamtal eller efter inskolningssamtal under höstterminen och sedan ett utvecklingssamtal på vårterminen.

Trevlig samvaro med barnen och deras föräldrar har vi också minst en gång varje termin. På höstterminen luciafirande och på vårterminen gårdsfest.

Vi har föräldramöte för "nya" föräldrar i början av höstterminen och ett gemensamt möte i oktober.


Publicerad av: Linn Dablin

Senast uppdaterad: 2017-12-01

Högermeny