Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Barns inflytande

Anger att barn på sikt ska kunna förstå vad demokrati är. Barnen ska få uttrycka sina åsikter, ta ansvar för sina handlingar och lära sig samarbeta. (Lpfö 98, reviderad 2010).

Vi ser barnens behov och intressen


Publicerad av: Monica Hogan

Senast uppdaterad: 2015-12-16

Högermeny