Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Matematik

Utveckla sin förståelse för rum, former, läge, riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andra problemlösningar.

Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp. (Lpfö 98, reviderad 2010).


Publicerad av: Monica Hogan

Senast uppdaterad: 2017-12-01

Högermeny