Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Språk och kommunikation

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka, tänka, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och kommunikativa funktioner. (Lpfö 98, reviderad 2010).


Publicerad av: Monica Hogan

Senast uppdaterad: 2017-12-01

Högermeny