Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Utveckling och lärande

Innehåller allt från att varje barn ska ges en möjlighet att utveckla sin identitet, rörelseförmåga, skapande förmåga till att utveckla tal och skriftspråk samt förståelse för matematik och naturvetenskap (Läroplan för förskolan, reviderad 2010, Lpfö 98)

Vi ser leken som en viktig del i verksamheten. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. 

Leken ger social kompetens .


Publicerad av: Linn Dablin

Senast uppdaterad: 2017-12-01

Högermeny