Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Naturvetenskap och teknik

Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. (Lpfö 98.reviderad 2010).


Naturvetenskap och teknik

Publicerad av: Monica Hogan

Senast uppdaterad: 2016-02-16

Högermeny