Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Normer och värden

Att visa öppenhet, respekt, förmåga att ta ställning till olika etiska dilemman och skapa förståelse för människors lika värde.

Att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. (Lpfö 98, reviderad 2010).

Vi har ett respektfullt bemötande mot barn och föräldrar, är positiva, tillmötesgående och flexibla. Vi ser varje barns kompetenser och förmågor samt lägger stor vikt vid att visa att alla barn är lika mycket värda, detta för att utveckla barnens empatiska förmåga.


Publicerad av: Linn Dablin

Senast uppdaterad: 2017-12-01

Högermeny