Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Barns inflytande

Anger att barn på sikt ska kunna förstå vad demokrati är. Barnen ska få uttrycka sina åsikter, ta ansvar för sina handlingar och lära sig samarbeta. (Lpfö 98, reviderad 2010).

Vi ser barnens behov och intressen som sedan ligger till grund för utformning av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Vi arbetar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt och uppmuntrar barnen att samarbeta, hjälpa varandra och lösa problem tillsammans.

  • Spaningsperiod.
  • Har möjlighet att välja hur deras dag ska se ut.
  • De får ofta vara med och välja innehåll på de planerade aktiviteterna, gympan, skogen.
  • Vid beslut frågar vi barnen vad de vill och de får vara med och rösta.
  • Barnrådet.

Publicerad av: Linn Dablin

Senast uppdaterad: 2017-12-01

Högermeny