Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Fjärilen

På hemvisten Fjärilen går barnen mellan 3-5 år. Det finns 19 barn och fyra pedagoger på avdelningen.

Vi som arbetar på Fjärilen heter Monica,Tina, Camilla och Ulla-Britt.

På Fjärilen arbetar vi mycket med naturvetenskap och teknik på olika sätt. Vi går till skogen varje onsdag, där vi upptäcker naturens alla rikedomar. Vi pratar om växter och djur., allemansrätten med mera. Vad som händer under de olika årstiderna i naturen och vi klättrar över stock och sten. I skogen arbetar vi också med mycket matematik på olika sätt. Vi tar med oss lunch från matsalen och äter i skogen, mycket uppskattat hos barnen.

Vi har vår drake Berta som berättar sagor för oss och som handlar om kemiska processer. Vi börjar med att läsa en saga som redan knyter an till ett experiment som vi tillsammans arbetar med, pratar och reflekterar kring. Här får vi in kemi, teknik, matematik, språk, samarbete, turtagning, skapande med mera.

Varje tisdag går vi till gymnastiksalen i skolan, en av veckans höjdpunkter.

Innan lunch har vi samling i två grupper, där vi arbetar mycket med språk och matematik. Vi använder oss bland annat av ett material som heter "Före Bornholmsmodellen", som innehåller många språklekar av olika slag. I samlingen kollar vi också vilka barn som är närvarande, pratar mycket om empati, sjunger sånger, gör rim och ramsor.

På vår avdelning har barnen möjlighet att vara i hemvrån, bygghörnan, skapa i verkstaden/ateljén, spela spel, pussla, leka med plus pluss.

Varje fredag har vi sångsamling tillsammans med Kotten och Nyckelpigan.


Publicerad av: Linn Dablin

Senast uppdaterad: 2017-05-12

Högermeny