Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet i förskolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor

 

Enhetens uppföljningsmetoder

Nybodabergets förskolor och skolors enhet arbetar systematiskt med ständiga förbättringar. I vårt sätt att tänka är att vara nöjd lika med stagnation och försämring.

Utgångspunkten i vårt kvalitetsarbete är enhetens kvalitetsredovisning. I redovisningen utvärderar vi våra mål och analyserar vad nästa steg är i vår utveckling. För oss är det viktigt att utgå från där vi befinner oss och där starta ett målinriktat arbete. Den viktigaste uppföljningen sker i enhetens olika utvecklingsgrupper och i arbetslagen.

En utmaning för oss är att få barnen/eleverna delaktiga i vårt förbättringsarbete. Elevråden på våra skolor spelar en nyckelroll i uppföljningsarbetet. Där sker en uppföljning på olika sätt men med ett gemensamt fokus på "har förbättring skett och hur märker barnen/eleverna det?"


Publicerad av: Jenni.tornberg

Senast uppdaterad: 2017-12-18