Tyck till om tyreso.se

Lär dig använda e-tjänster, eMedborgarvecka 3-9 oktober

Digidel eMedborgarvecka 3-9 oktober
26 september 2016

Tyresö kommun deltar i samarbete med Seniornet i eMedborgarveckan som är en nationell kampanjvecka som nu arrangeras för tredje året. Veckans fokus är ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet.

Läs mer och ta del av programmet i Tyresö.

Anhörig- och äldresäkerhetsdag 1 oktober

Anhörigstöd
23 september 2016 Omsorg

I år slår vi ihop äldresäkerhets­dagen och anhörighetsdagen. Kom till Tyresö centrum den 1 oktober för att prata anhörigstöd och säkerhet i hemmet.

Läs mer om anhörig- och äldresäkerhetsdagen

Gratis naturguidning 4 oktober

Barnsjön
30 september 2016 Fritid

Skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka och omges av granskog, hassellundar och grovstammiga aspar och ekar. Välkommen att följa med Martina Kiibus på en lättvandrad guidning som även passar dig med barnvagn.

Läs mer om naturguidningen
 

Fler nyheter

 • 30 september 2016

  Nu hämtas matavfallet varannan vecka

  Nu går vi mot kallare tider och övergår därför till vinterhämtning av matavfall för villahushåll. Från och med 1 oktober till och med 31 mars hämtas matavfallet varannan vecka.

 • 29 september 2016

  En jämställd kommun

  Tyresö kommun rankas på plats 20 av rikets 290 kommuner i Sveriges kommuner och landstings ranking över jämställdhet. Kommunerna rankas utifrån hur stor skillnaden är mellan kvinnor och män inom tre områden.

 • 29 september 2016 Skola

  Marginellt lägre resultat för niorna 2015/2016

  Resultaten för elever som gick ut nian i Tyresö var i år något lägre än toppnoteringen från 2015, men meritvärdet ökar.

 • 27 september 2016

  Enkät om brott och trygghet är publicerad

  Under våren fick 2000 Tyresöbor chansen att svara på en områdesundersökning om brott och trygghet. Nu är resultatet publicerat.

 • 27 september 2016

  Socialtjänsten mäter brukarnas upplevelse

  Socialförvaltningen genomför hösten 2016 brukarundersökningar inom de verksamheter som gäller omsorg om personer med funktionsnedsättning. Även andra grupper som söker stöd och omsorg ska tillfrågas om hur de upplever kontakten med socialtjänsten.

 • 26 september 2016

  Välkommen till biblioteken i höst!

  Skrivklubb, barnteater, språkcafé och bokmingel... under hösten drar vi igång en rad både nya och nygamla aktiviteter på våra tre bibliotek, både för ung och gammal.

 • 26 september 2016

  Koloxidutsläppen har halverats

  Tack vare samordnade varutransporter har kommunerna på Södertörn, Tyresö inräknat, lyckats halvera koldioxidutsläppen. Det var ett av målen med satsningen och uppnått efter bara ett år.

 • Fler nyheter Prenumerera
Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.